Servis střech

Servis střech

Servis 24 / Střechy pod dohledem

Naše servisní služby zahrnují komplexní kontrolu a posouzení stavu hydroizolace střešního pláště u plochých střech .

Kontrolu a následný servis provádíme u těchto typů střešních plášťů

 • PVC, TPO, FPO, EPDM,OCB a bitumenových(asfaltových) 

Součástí kontroly a posouzení stavu střešního pláště  je provedení sond do skladby střešního souvrství až na nosnou konstrukci, abychom zjistili v jaké kondici je střecha a jak dlouho bude ještě majiteli sloužit.

Servis střech

Předkládáme komplexní řešení vašich požadavků na servis střech

IZOCARE – Servis 24

Odborně vyškolený personál

Navrhneme řešení rekonstrukce

Archiv oprav

Laboratorní posouzení

Manuál pro zimním období

Další benefity

Další benefity

 • Provádíme opravy střešního pláště v souladu se systémovým řešením za podpory technického dozoru výrobců materiálů.
 • Navrhneme řešení rekonstrukce vašich střech s ohledem na vaše představy a požadavky.
 • Zajistíme odborné provedení zásahů do vašich střešních systémů při změnách VZT apod.
 • Můžeme Vám instalovat zádržný systém.
 • Sestavíme vám manuál pro údržbu v zimním období.
 • Povedeme archiv vašich oprav.

Naši odborní pracovníci jsou odpovědní za kontrolu:


 • těsnosti horkovzdušných svárů nebo svařených spojů dle použité vrstvy hydroizolace
 • čistoty a funkce střešních vpustí, bezpečnostních přepadů, případně chrličů
 • napojení detailů vodorovné a svislé hydroizolace
 • stavu tmelených částí
 • všech prostupů
 • atiky a oplechování
 • čistoty střešního pláště, organické a neorganické nálety
 • stavu hromosvodu ve styku s hydroizolací a jeho funkčnosti
 • polykarbonátů a celkového stavu světlíků
 • těsnost  atikového oplechování
Servis střech
Servis střech

Samotné hledání příčiny poruchy
střechy zahrnuje:


 • vizuální kontrolu
 • jehlovou zkoušku
 • jiskrovou zkoušku
 • impedanční defektoskopii
 • letecké snímkování dronem – zahrnující termodiagnostiku
 • na konci kontroly střechy vystavíme pasport, ve kterém popíšeme stav střechy a doložíme fotodokumentaci, tyto data jsou klíčovými položkami pro inventarizaci, správu a údržbu majetku. Tvorba pasportizace naplňuje také právní požadavek daný legislativou.
 • na základě našich výsledků můžeme zprostředkovat laboratorní posouzení množství vlhkosti ve skladbě střešního pláště nebo samotné posouzení životnosti jednotlivých vrstev střešního pláště
 • spolupracujeme s renomovanými soudními znalci v oboru hydroizolací
 • servis zelených střech je specifický a najdete ho v kategorii Zelené střechy


Po dokončení realizace střešního pláště získává náš klient návod na údržbu střechy a pokud projeví zájem může mít
od nás zajištěn komplexní servis střechy a pravidelnou kontrolu dle doporučených cyklů kontrol podle ČSN 73 1901. 

U střech, kde zajišťujeme servis a  garantujeme jejich  správnou funkci v případě problému, havárie
a podobně reagujeme už do 24 hodin.


Ing. Zdeněk Man

Ing. Zdeněk Man

Diagnostika a servis střech

T: +420 602 696 070
E: man@izolex.cz

Nezávazná poptávka

Chcete schůzku? Nebo přemýšlíte o nové střeše a nevíte jak na to?
Bez ohledu na to, jak neobvyklý může být Váš požadavek, tým IZOLEX pro vás najde řešení.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů